Kuolinpesän kiinteistön myynti

Kuolinpesän asunnon tai kiinteistön myynti on ainutkertainen tapahtuma, jota ei toivottavasti joudu perikunnan jäsenenä toimittamaan montaa kertaa. Prosessi voi vaikuttaa haastavalta useine dokumentteineen, joten ammattitaitoinen välittäjä voi olla suureksi avuksi vaikeana aikana.  

Kuolinpesän kiinteistön myynnissä on usein paljon tunnearvoa mukana, ja siksi on tärkeä pitää mukana puolueeton osapuoli. Välittäjä arvioi perikunnan asunnon aina markkinahintaan. Oikean hinnan asettaminen on olennaista heti alussa: näin asunto menee kaupaksi sopivassa ajassa, mutta hyvällä hinnalla. Alkuun pääsee pelkällä puhelinsoitolla – mitään dokumentteja ei tarvitse olla valmiina. Me autamme siitä eteenpäin.

Tarvitsetko apua?
Ota yhteyttä:
010 424 1100
roomalkv@roomalkv.fi

Näin kuolinpesän asunnon tai kiinteistön myynti etenee:

1. Selvitetään asunnon tai kiinteistön omistajat

Ensimmäisenä kuolinpesän asunnon tai kiinteistön myynnissä selvitetään sen omistajat, eli kuolinpesän osakkaat. Edesmenneestä tarvitaan katkeamaton sukuselvitys, perukirja siinä mahdollisesti olevine liitteineen (testamentit ja perinnöstä luopumiset yms.) ja perillisten virkatodistukset. Näin saadaan selville kenellä on oikeus myydä asunto tai kiinteistö.

2. Osakasluettelo vahvistetaan maistraatissa

Perunkirjan osakasluettelo kannattaa usein vahvistaa maistraatissa. Maistraatin leimaama perukirja helpottaa asunnon tai kiinteistön myyntitilanteessa kuolinpesän asioiden hoitamista.

3. Valitaan pesänhoitaja

Usein kuolinpesän osakkaat valitsevat pesänhoitajan, joka toimii yhteydenpitäjänä muiden osakkaiden ja esimerkiksi kiinteistönvälittäjän kanssa. Pesänhoitaja voidaan päättää suullisesti.

4. Laitetaan asunto tai kiinteistö myyntiin

Kun tarvittavat dokumentit on hankittu, etenee asunnon tai kiinteistön myynti normaalisti. Ostotarjousten yhteydessä kaupan päättäminen vaatii kuitenkin kaikkien kuolinpesän osakkaiden yksipuolisen suostumuksen.

KUOLINPESÄN TÄRKEIN SANASTO

Kuolinpesä

Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö kuolee. Sillä tarkoitetaan kuolleen henkilön varallisuudesta ja veloista muodostuvaa kokonaisuutta, jota hallitsevat kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakkaita ovat leski, perilliset ja mahdolliset yleistestamentin saajat. Kuolinpesää koskeviin oikeustoimiin vaaditaan kaikkien pesän osakkaiden suostumus. Kuolinpesä lakkaa olemasta, kun se jaetaan.

Perinnönjako

Perinnönjaossa määritetään mitä omaisuutta kukin pesän osakas saa. Kuolinpesän olemassaolo päättyy perinnönjakoon. Perinnönjako tulee suorittaa heti kun yksikin pesän osakas vaatii sitä. Perinnönjaon tuloksena syntyy jakokirja. Perinnönjaon jälkeen osakkaille saattaa syntyä yhteisomistus esim. kiinteistöön. Yksi yhteisomistaja ei voi ilman muiden suostumusta päättää koko kiinteistön myymisestä. Yhteisomistaja voi kuitenkin yksin myydä oman osuutensa tai tuomioistuin voi vaatimuksesta määrätä omaisuuden myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamiseksi.

Perunkirjoitus ja perunkirja

Perunkirja on laadittava jokaisesta Suomessa vakinaisesti asuneesta henkilöstä ja se on laadittava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perunkirjoituksella ja siitä syntyvällä perukirjalla on monta eri tehtävää. Se toimii osakasluettelona, omaisuusluettelona ja veroilmoituksena.

Mikäli asunnon/kiinteistön myyjänä on kuolinpesä, on perittävästä oltava perukirja ja katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta kuolinhetkeen asti sekä perillisten virkatodistukset.

Lisäksi perukirjan liitteinä on oltava jäljennös testamentista tai avioehtosopimuksesta, jäljennös ensiksi kuolleen puolison perukirjasta, jäljennös ensiksi kuolleen puolison ositus- tai perinnönjakokirjasta ja jäljennös mahdollisesta jakokirjasta. Vainajasta on hankittava virkatodistus hänen elinajaltaan kaikista niistä paikkakunnista missä hän on asunut 15-vuotta täytettyään. Perukirja on toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Hyvä tietää kuolinpesästä

Verotuksessa kuolinpesää käsitellään omana yksikkönään. Kuolinpesän asunto tai kiinteistö kannattaakin arvostaa oikeaan arvoon heti perunkirjoituksessa, koska yleensä perintöveron määrä on pienempi kuin mahdollinen myyntivoittovero.

TARVITSETKO APUA?

Roomassa on totuttu hoitamaan kuolinpesiin liittyviä asioita, jolloin prosessi on sinulle helpompi. Tutustu välittäjiimme ja ota yhteyttä – pelkkä puhelinsoitto riittää. Me autamme siitä eteenpäin. 

Rooma LKV

Tampellan esplanadi 6
010 424 1100
toimisto@roomalkv.fi